english
de
odwodnienie liniowe z polimerobetonu
czechy
litwa
szwecja
belgia
francja
norwegia
dania
O D W O D N E I N I A   L I N I O W E  Z  P O L I ME R O B E T O N U
korytka odpływowe
Przejdź do treści

Menu główne:

O.P.S.O. Sp. z o.o. – polityka środowiskowa firmy

 

Realizowanie produkcji przez jakikolwiek, nawet niewielki zakład wiąże się z ryzykiem szkodliwego wpływu na środowisko. Ekologia i ochrona przyrody to priorytety, jakimi kieruje się firma O.P.S.O. Sp. z o.o., zarówno podczas czerpania zasobów niezbędnych do wykonywania zadań produkcyjnych, jak i w odniesieniu do produkowania i emisji zanieczyszczeń. Świadomi zagrożeń, jakie zakład wytwarzający odwodnienia liniowe może wywierać na środowisko naturalne prowadzimy politykę, której szczegółowe założenia zawiera tutejsza deklaracja.

 

Założenia polityki środowiskowej firmy

 

Wśród podstawowych założeń, jakie przyjęliśmy opracowując politykę realizowania zadań z jak najmniejszym wpływem na środowisko naturalne, jest oszczędzanie wody i energii w procesie produkcji oraz ograniczona do minimum emisja zanieczyszczeń. Realizując te założenia działamy dwukierunkowo. Nasze systemy odwodnień powstają w warunkach produkcyjnych, w których każdy element i każdy etap weryfikowany jest pod kątem ewentualnych zagrożeń ekologicznych.

Problemy, jakie pojawiają się, analizujemy na bieżąco, poszukując rozwiązań, dzięki którym możemy jeszcze bardziej chronić naturę. Przyjęte założenia nie są ostateczne, bowiem w naszych planach jest ciągłe poszukiwanie lepszych, mniej eksploatujących przyrodę technologii. Na obecnym etapie jednak możemy stwierdzić, że nasze korytko odwadniające, wpust uliczny i inne elementy systemów odwadniających to produkty, które powstają w warunkach przyjaznych naturze.

 

 

polityka środowiskowa firmy
certyfikat ISO 14001 O.P.S.O. SP. Z O.O.
stora-drain facebook odwodnienia
odwodnienie liniowe stora-drain
odwodnienie parkingów
_______________________________________________________________________________________________________
O.P.S.O. Sp. z o.o.  -  58-500 Jelenia Góra  -  ul. Spółdzielcza 58  -  PL9512230771  - stora@stora-drain.pl   -   +48 75 649 12 65

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego