english
de
odwodnienie liniowe z polimerobetonu
czechy
litwa
szwecja
belgia
francja
norwegia
dania
O D W O D N E I N I A   L I N I O W E  Z  P O L I ME R O B E T O N U
korytka odpływowe
Przejdź do treści

Menu główne:

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu – Atest higieniczny

 

Produkty, które  są wykorzystywane jako elementy instalacji w gospodarstwach domowych i miejscach publicznych zgodnie z wymogami powinny spełniać określone warunki higieniczne. Ocenę przydatności w tym zakresie wystawia Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. O tym, że nasze systemy odwadniające spełniają takie wymagania, świadczy wystawiony przez tę instytucję Atest Higieniczny.

 

Dokument obejmuje swoim zakresem wszystkie systemy odwodnień liniowych, jakie produkuje firma O.P.S.O. Sp. z o.o., określając zarówno skład materiałowy produktów, jak i ich przewidywane przeznaczenie. Posiadanie Atestu higienicznego oznacza, że przedstawione do oceny odwodnienia liniowe w przypadku stosowania go zgodnie z zaleceniami producenta nie posiadają negatywnego wpływu na zdrowie człowieka oraz na środowisko. Atest higieniczny podobnie, jak Deklaracje Zgodności Użytkowej, jest dokumentem, który wskazuje na wysoką jakość naszych wyrobów oraz systematyczną dbałość o środowisko naturalne. Dzięki naszej polityce jakości nasze kanały odwadniające są produktami godnymi zaufania.

Atest Higieniczny STORA-DRAIN
stora-drain facebook odwodnienia
odwodnienie liniowe stora-drain
odwodnienie parkingów
_______________________________________________________________________________________________________
O.P.S.O. Sp. z o.o.  -  58-500 Jelenia Góra  -  ul. Spółdzielcza 58  -  PL9512230771  - stora@stora-drain.pl   -   +48 75 649 12 65

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego