POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA - STORA-DRAIN

ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU
ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU
Przejdź do treści

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Nadrzędnym celem działalności naszej firmy jest sprzedaż odwodnień liniowych w sposób spełniający wymagania o zaspokajający potrzeby Klientów poprzez wzmacnianie ich zaufania, wzrost pozycji na rynku w zakresie prowadzonej działalności oraz ciągłe udoskonalanie funkcjonowania firmy.
Produkcja odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego i jego zasobów.

Zamierzone cele będziemy realziować poprzez pracę zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarzązania Środowiskiem opisane w normach:

PN-EN ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015

Zarząd zapewnia, że Polityka Zarządzania Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji oraz publicznie dostępna dla pracowników i kontrahentów Spółki. Będzie ona poddawana przeglądom i w razie potrzeby aktualizowana.


O.P.S.O. Sp. z o.o.
58-500 Jelenia Góra
ul. Spółdzielcza 58
stora@stora-drain.pl
+48 75 649 12 65
NIP PL9512230771
©  2020 STORA_DRAIN.
All rights reserved.
O.P.S.O. Sp. z o.o.
58-500 Jelenia Góra
ul. Spółdzielcza 58
Wróć do spisu treści